\
اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

اعتبار اسناد در نظام حقوقی ایران

تعریف سند طبق ماده ١٢٨۴ قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد» به اعتبار ماده فوق ،سند نوشته‌ای است که هر دو طرف پرونده می توانند در دادگاه به آن استناد کنند. سند ممکن است بصورت عادی یا رسمی باشد ،و هر یک نیز در عین حال که بعنوان سند شناخته می شوند،دارای شرایط ،ویژگیها و آثار مربوط به خود می باشند ،که در ذیل به آنها می پردازیم: تعریف…

Read More Read More

بازفروش مبیع توسط یکی از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر در حقوق تطبیقی

بازفروش مبیع توسط یکی از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر در حقوق تطبیقی

باز فروش کالا که در انگلیسی « Resale  » و در عربی « اعاده بیع » نامیده می شود ، یکی از مباحث بین المللی  است که با کمبود شدید منابع مواجه است. این مسئله که در حقوق برخی از کشور های خارجی نیز پذیرفته شده است ، در حقوق ایران سابقه ای ندارد. معنای باز فروش مبیع ، فروش مبیع از جانب یکی از طرف های قرارداد است که در عین عدم مالکیت بر مبیع ،برابر قانون ، ملزم…

Read More Read More

نحوه تقسیم سهم الارث بین وراث

نحوه تقسیم سهم الارث بین وراث

  نحوه تقسیم ارث در قانون مدنی: با فوت هر شخص ،سهم وراث او از ماترک به ترتیب  ذیل مشخص مى گردد:   در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند و عده ای به “قرابت”. اشخاصی که به فرض ارث میبرند : ١.مادر ٢.زوج ٣.زوجه اشخاصی که گاه به فرض و گاهی به قرابت ارث میبرند : پدر ،دختر ودخترها ،خواهر و خواهر های ابی یا ابوینی و کلاله امی . بغیر از موارد فوق بقیه به قرابت…

Read More Read More

عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی و آثار آن

عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی و آثار آن

عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وکیل دادگستری: یکی از وظایف و تعهدات وکیل،همانا حضور فیزیکی در جلسات رسیدگی دادگاه،بمنظور دفاع از حقوق موکل خویش می باشد. عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه ،و آثار آن، از دو منظر،مورد بررسی قرار میگیرد: ١-ازمنظرموکل:با توجه به اینکه موکل،با اختیار نمودن وکیل،از جهت اینکه کار خود را به فردی خبره،و آشنا به قانون سپرده است.از طرفی نیز مسولیت حضور در دادگاه را،به وکیل خویش سپرده است،به آرامش نسبی می رسد….

Read More Read More

تحلیل حقوقی ماهیت مدیریت و کنترل در شرکت،در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

تحلیل حقوقی ماهیت مدیریت و کنترل در شرکت،در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

امروزه ،اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد دولت ها و زندگی مردم ،غیر قابل انکار است. چرا  که بخش مهم و قابل توجهی از معاملات تجاری و گردش پول در چرخه ی اقتصادی این روستای چند میلیارد نفری مختص شرکت های بزرگ و کوچک هستند. از آنجا که شرکت های تجاری ،یک نهاد ساختگی و فاقد اراده هستند ، ناگزیر اداره ی امور آن ها توسط افراد انسانی صورت می پذیرد ،که آنان را مدیر نام نهاده اند….

Read More Read More

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

امروزه جوامع ، سازمانها و بنگاههای تجارتی ،برای کاستن از زیان های ناشی از جریان جهانی شدن بازار های تجاری، و به تبع آن ،برقراری اصول نظام اقتصاد رقابتی و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط رقابتی ، از ابزار ها و ساز و کار های متفاوتی استفاده می کنند . یکی از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی فعالیت اقتصادی و تجارتی، ادغام شرکت های تجارتی برای افزایش توان اقتصادی و قدرت…

Read More Read More

ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

ورشکستگی تجار وشرکتهای تجاری

در دنیای امروز ،با توجه به گسترش مراودات تجاری فی مابین تجار و نیز شرکتهای تجاری ،واز طرفی نیز رقابت تنگاتنگ آنها با یکدیگر ،باعث افزایش ریسک شرکتها (خصوصا در کشورهای جهان سوم که بیشتر در معرض خطر بحران اقتصادی قرار دارند ) و به تبع آن نیز متوقف شدن آنها در امور تجاری و ورشکستگی  گردیده است ،بطوریکه گریز از آن امری کاملا اجتناب ناپذیر است. در گذشته ،تجار بجهت تعصبات خاصی که نسبت به اعتبار مکتسبه خویش داشتند…

Read More Read More

نحوه نگارش قراردادها

نحوه نگارش قراردادها

با توجه به افزایش روز افزون مراودات افراد در جامعه ،وپیچیدگی روابط آنها ،رعایت اصول حاکم بر قراردادها،از ملزومات هر قراردادی می باشد.بسیاری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی ناشی از عدم آگاهی طرفین،یا یکی از آنها نسبت به مسایل حقوقی در تنظیم قراردادمی باشد.مضافا اینکه برخی افرادسود جو نیز،اقدام به سوء استفاده  از سایر افراد نا آگاه نسبت به قوانین می نمایند. این در حالیست که با مراجعه شخص به یک مشاور حقوقی،بهنگام تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث،و…

Read More Read More

رفتن به نوارابزار