\
نحوه نگارش قراردادها

نحوه نگارش قراردادها

با توجه به افزایش روز افزون مراودات افراد در جامعه ،وپیچیدگی روابط آنها ،رعایت اصول حاکم بر قراردادها،از ملزومات هر قراردادی می باشد.بسیاری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی ناشی از عدم آگاهی طرفین،یا یکی از آنها نسبت به مسایل حقوقی در تنظیم قراردادمی باشد.مضافا اینکه برخی افرادسود جو نیز،اقدام به سوء استفاده  از سایر افراد نا آگاه نسبت به قوانین می نمایند.

این در حالیست که با مراجعه شخص به یک مشاور حقوقی،بهنگام تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث،و در نتیجه تنظیم قراردادی اصولی بی عیب و نقص،از بروز تمامی مشکلات احتمالی پیش رو جلوگیری بعمل خواهد آمد.در نتیجه اشخاص با این اقدام منطقی، نه تنها به خویش،بلکه به جامعه ای که در آن زندگی می کنند، نیز خدمت خواهند کرد.

از این رو ،نحوه تنظیم قراردادها،نقش بسزایی در جامعه ایفا می کند.

 

 


پاسخ دهید

رفتن به نوارابزار