\

Browsed by
ماه: شهریور ۱۳۹۵

نحوه نگارش قراردادها

نحوه نگارش قراردادها

با توجه به افزایش روز افزون مراودات افراد در جامعه ،وپیچیدگی روابط آنها ،رعایت اصول حاکم بر قراردادها،از ملزومات هر قراردادی می باشد.بسیاری از پرونده های مطروحه در محاکم قضایی ناشی از عدم آگاهی طرفین،یا یکی از آنها نسبت به مسایل حقوقی در تنظیم قراردادمی باشد.مضافا اینکه برخی افرادسود جو نیز،اقدام به سوء استفاده  از سایر افراد نا آگاه نسبت به قوانین می نمایند. این در حالیست که با مراجعه شخص به یک مشاور حقوقی،بهنگام تنظیم قرارداد با اشخاص ثالث،و…

Read More Read More

رفتن به نوارابزار