\

Browsed by
ماه: اردیبهشت ۱۳۹۶

تحلیل حقوقی ماهیت مدیریت و کنترل در شرکت،در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

تحلیل حقوقی ماهیت مدیریت و کنترل در شرکت،در حقوق ایران،فرانسه و انگلستان

امروزه ،اهمیت و نقش شرکت های تجاری در اقتصاد دولت ها و زندگی مردم ،غیر قابل انکار است. چرا  که بخش مهم و قابل توجهی از معاملات تجاری و گردش پول در چرخه ی اقتصادی این روستای چند میلیارد نفری مختص شرکت های بزرگ و کوچک هستند. از آنجا که شرکت های تجاری ،یک نهاد ساختگی و فاقد اراده هستند ، ناگزیر اداره ی امور آن ها توسط افراد انسانی صورت می پذیرد ،که آنان را مدیر نام نهاده اند….

Read More Read More

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

تحلیل تطبیقی ادغام فرامرزی شرکت های تجاری

امروزه جوامع ، سازمانها و بنگاههای تجارتی ،برای کاستن از زیان های ناشی از جریان جهانی شدن بازار های تجاری، و به تبع آن ،برقراری اصول نظام اقتصاد رقابتی و ادامه حیات خویش در شرایط جدید و محیط رقابتی ، از ابزار ها و ساز و کار های متفاوتی استفاده می کنند . یکی از نهادهای حقوقی مؤثر برای هماهنگ شدن شرکت ها با محیط رقابتی فعالیت اقتصادی و تجارتی، ادغام شرکت های تجارتی برای افزایش توان اقتصادی و قدرت…

Read More Read More

رفتن به نوارابزار