بایگانی ماهیانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

بازفروش مبیع توسط یکی از طرفین در صورت تخلف طرف دیگر در حقوق تطبیقی

باز فروش کالا که در انگلیسی « Resale  » و در عربی « اعاده بیع » نامیده می شود ، یکی از مباحث بین المللی  است که با کمبود شدید منابع مواجه است. این مسئله که در حقوق برخی از …

۱ دیدگاه

نحوه تقسیم سهم الارث بین وراث

 

نحوه تقسیم ارث در قانون مدنی:

با فوت هر شخص ،سهم وراث او از ماترک به ترتیب  ذیل مشخص مى گردد:

 

در ارث عده ای به “فرض ” ارث میبرند
و عده ای به “قرابت”.
اشخاصی که به …

دیدگاه‌تان را بنویسید:

عدم حضور وکیل در جلسه دادرسی و آثار آن

عدم حضور در جلسه ى دادرسى توسط وکیل دادگستری:

یکی از وظایف و تعهدات وکیل،همانا حضور فیزیکی در جلسات رسیدگی دادگاه،بمنظور دفاع از حقوق موکل خویش می باشد.

عدم حضور وکیل در جلسه رسیدگی دادگاه ،و آثار آن، از دو …

دیدگاه‌تان را بنویسید: